Tarih ve Saat
 
Ana Sayfa > SAĞLIK

​Konsey temizlik dedi
06 Haziran 2021
2021 Dünya Çevre Günü teması olarak “Ekosistem Restorasyonu” belirlenmiştir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Yalova Kent Konseyi Dünya Çevre Günü nedeni ile basın açıklaması yaptı.

Konsey başkanı İsmail Mutlu yazılı açıklamasında “Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran'da kutlanmakta olan ve Birleşmiş Milletlerin çevrenin korunması konusunda farkındalık çalışmalarını teşvik eden başlıca aracıdır. İlk kez 1974'te düzenlenen, deniz kirliliği, aşırı insan nüfusu, küresel ısınma, sürdürülebilir tüketim ve vahşi yaşam suçları gibi çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak için bu platform oluşturulmuştur. Daha sonra Rio’da düzenlenen ‘Yeryüzü Zirvesi’nde çevre sorunları tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Zirve sonrası ‘İklim Değişikliği’ ve ‘Biyolojik Çeşitlilik’ dünyanın gündemine oturmuş ve bu amaçla Japonya’nın Kyoto kentinde ‘İklim Zirvesi’ toplanmıştır.  Yeryüzü Zirvesinde Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığı ve tüm insanlığın malı olduğu gündeme gelmiştir. Kent Konseylerinin de en önemli hedeflerinin başında gelen ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramı bu bağlamda kabul edilmiştir.

Dünya Çevre Günü, her yıl 143'ten fazla ülkenin katılımıyla halkın erişimine açık şekilde gerçekleştirilen küresel bir platformdur. Program her yıl işletmeler, sivil toplum kuruluşları, topluluklar, hükümetler ve ünlüleri kapsayacak şekilde çevresel sorunlar için bir tema oluşturmaktadır. 2021 Dünya Çevre Günü teması olarak “Ekosistem Restorasyonu” belirlenmiştir. Ekosistem Restorasyonu ise pek çok şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yeni ağaçlar yetiştirilmesi, şehirlerin yeşillendirilmesi, tarım alanlarının yeniden düzenlenmesi, beslenme düzeninin değiştirilmesi veya nehirlerin ve denizlerin temizlemesi gibi örnekler verilebilir.

Çok uzun zamandır insanlık olarak gezegenimizin ekosistemlerini sömürmekte ve yok etmekteyiz. Her üç saniyede bir dünya, bir futbol sahasını kaplayacak kadar ormanı kaybediyor ve geçen yüzyılda sanayileşme sonucu sulak alanlarımızın yarısını yok etmiş durumdayız. Küresel ısınma 1,5°C'lik bir artışla sınırlı olsa bile, mercan resiflerimizin yüzde 50'sinin şimdiden kaybetmiş durumdayız ve 2050 yılına kadar mercan resiflerinin yüzde 90'ını kadarını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Kısacası sürekli artış gösteren çevre kirliliği, iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen yıkıcı değişimler ve küresel ısınma havamızı, yeşil alanlarımızı ve denizlerimizi adım adım yok ediyor. Diğer taraftan COVID-19'un ortaya çıkışı, ekosistem kaybının sonuçlarının ne kadar feci olabileceğini de göstermiştir. Hayvanlar için doğal yaşam alanlarını daraltarak, korona virüsler de dahil olmak üzere patojenlerin yayılması için ideal koşullar yaratmış olduk.

Bu büyük ve zorlu tabloda, Dünya Çevre Günü; ekosistemimizin restorasyonuna odaklanmakta ve temasını “Yeniden Hayal Et, Yeniden Oluştur, Yeniden Canlandır”  sloganı ile ortaya koymaktadır. Ekosistem restorasyonu, yol açtığımız çevre hasarlarını önlemek, durdurmak ve tersine çevirmek, kısacası doğayı sömürmeyi bırakıp onu iyileştirmeye geçmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bu yıl ki Dünya Çevre Günü münasebetiyle Birleşmiş Milletlerce, ormanlardan tarım arazilerine, dağların tepesinden denizin derinliklerine kadar milyarlarca hektarı yeniden canlandırmayı amaçlayan 2021-2030 yıllarına kapsayacak şekilde küresel bir misyon belirlenmiştir.

Yalova Kent Konseyi olarak bizler de bu misyona uygun olarak Dünya Çevre günü münasebetiyle “Yalnızca sağlıklı ekosistemlerle insanların geçim kaynaklarını iyileştirebileceğimizi, iklim değişikliğine karşı koyabileceğimizi ve biyolojik çeşitliliğin çöküşünü durdurabileceğimizi” ifade etmek isteriz. Başta şehrimiz olmak üzere bölgemizi ilgilendiren çevre konularında aşağıda belirtilen hususlar ve bunlarla ilgili gerekli adımların ivedilikle atılmasına dikkat çekeriz:
 
İklim Değişikliğine Uyum ve Mücadele: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2019’da yayımlanan bir genelge iklim değişikliğiyle yerelde mücadele için yeni bir dönem başlatılmıştır. Bu genelgeye uygun olarak yerel yönetimlerin iklim değişikliğine bağlı afetlere karşı ivedi olarak alınacak önlemleri hayata geçirmesi gerekmektedir. Genelgede, son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan sel ve taşkınlar başta olmak üzere, afetlerin sayısı ve şiddetinde artışlar yaşandığı, bilhassa son dönemde kamuoyuna da yansıyan afetlerin can ve mal kayıplarına sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Bakanlık, yerel yönetimlerin “soruna yerinde ve öncelikle müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip” olduğunun altını çizerek, iklim değişikliğine bağlı yaşanan afetlere karşı ivedi olarak alacağı önlemlerin hayata geçirilmesinin elzem bir husus olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlamaları, bu planları ve stratejilerini iklim değişikliğine uyum odaklı projeler ile desteklemeleri gerekmektedir. Bu projelere örnek olarak ise yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, bisiklet yollarının artırılması, su ve enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımı, sera gazı emisyonlarını azaltacak girişimlerin çoğaltılması, arıtma tesislerinin geliştirilmesi, dere ıslah çalışmaları, deniz ve kıyı temizliği, bisiklet ve elektrikli araçların kullanımının teşvik edilmesi gibi hususları sıralayabiliriz.
 
Deniz Salyası (müsilaj) sorunu başta olmak üzere deniz kirliliği: Şuan İlimiz ve bulunduğu Marmara Bölgesinin karşı karşıya olduğu en büyük sorun Marmara Denizini sarmış durumda olan Deniz Salyası sorunudur. Bu sorun Marmara Denizine kıyısı olan tüm şehirleri ve dolayısıyla yerel yönetimlerden kamu idari kurumlarına, özel sektör kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına her kesimi ilgilendiren ve ortak akılla çözülmesi gerek bir durumdur. Uzmanlar bu konuda asıl sorunun denizin altında olduğunu ifade etmektedirler. Uzmanlar bu sorunun doğal bir durum olmadığını yaşanan durumun birincil sebebinin yoğun nüfus ve sanayileşme sonucu ortaya çıkan "atıklar" olduğunu vurgulamaktadır. Diğer önemli sebebi olarak ise küresel iklim değişimine bağlı olarak Akdeniz havzasında sıcaklıkların yükselmesi gösterilmektedir. Sonuç olarak bu durum ve Marmara Denizindeki kirliliğin temel sebebi insan diyebiliriz. Çözümü de yine bizlerden geçmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimler, üniversiteler, STK’lar, odalar, birlikler tüm ilgili taraflar bir araya gelerek iklim değişikliğini de dikkate alacak şekilde yeni bir atık yönetim politikası geliştirmemiz gerekmektedir. Acil eylem planları çerçevesinde arıtılmamış hiçbir atığın denizlerimize boşaltılmamasını sağlamalıyız.
 
Doğa Turizminin Teşvik Edilmesi: Özellikle Covid 19 salgını ile birlikte deniz-kum-güneş destinasyonları ağırlıklı geleneksel turizm anlayışı yerelden küresele değişim göstererek yerini doğaya dayalı (doğa turizmi) turizme bırakmaktadır. Şehrimiz ise doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla ilimizde tüm tarafların katılımı ile doğal kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık ilkeleri çerçevesinde doğa turizminin geliştirilmesi gerekmektedir. Doğada yapılan turizm çeşitleri toplum içinde doğa bilincini ve saygısını geliştirirken aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı durumuna gelmiştir.  Birçok ülke için önemli bir gelir kaynağı olan doğa turizmi yerel halkın ekonomik refahını artırmak için fırsat niteliğindedir. Dolayısıyla Yalova’da yavaş yavaş gelişmeye başlamış olan doğa turizmine Covid 19 sonrası süreçte daha fazla önem vererek geliştirilmesi için girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
 
Dereağzı Bölgesi başta olmak üzere yeşili bol yeni yaşam alanları oluşturmak: Yalova geniş bir orman arazisi potansiyeline sahip olsa da merkezi yerleşim yerlerinde yeşil alanların yeterli olmadığı görülmektedir. Ayrıca atıl hale gelmiş bazı alanlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Dereağzı Bölgesidir. Bölge tarihsel anlamda önemli bir liman olma özelliğine sahip olmasına rağmen uzun yıllardır atıl durumdadır. Doğal limanın bulunduğu bölümde küçük balıkçı tekneleri ve mendireğin çevrelediği limanda bir kurtarma botu dışında hiçbir şey bulunmamaktadır. Kara kısmında ise gelişigüzel park edilmiş tamir edilen, boyanan sandalların, motorların bulunduğu bir yer durumundadır. Dolayısıyla çevreye duyarlılık ve yeşil alanların çoğaltılması ilkesi doğrultusunda ilgili bölge çeşitli sosyal donatılar ile birlikte Yalovalılar için önemli bir gezi parkı ve yaşam alanı haline getirilebilir. Bu bölge planlanmakta olan bisiklet yollarına entegre edilerek liman kısmı tekne ve sandal gezileri için kullanılabilir. Bu bağlamda ekosistemlerimizi yeniden oluşturmak ve canlandırmak adına bu bölge ve benzeri yerlerin yaşanılabilir alanlar haline getirilmesi gerekmektedir.
2021 Yılının teması olarak belirlenen Ekosistem Restorasyonu amacı çerçevesinde Ekolojik Dönüşüm: Ekolojik Dönüşüm daha yaşanabilir bir ekosistem için en etkili araçlardan birisidir. Dünya Çevre Günü münasebetiyle aşağıda önerilere bu anlamda dikkat edelim.

  • AVM’lerden alışveriş yapmak yerine semt pazarlarından köylü pazarlarından ve küçük esnaftan alışveriş yapalım.

  • Kimyasal içerikli, insan ve doğaya zararlı deterjanları kullanmak yerine kendi temizlik ürünlerimizi yapalım.

  • Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçelim. Plastik poşet ya da kağıt mendiller yerine bez çanta ve kumaş mendil kullanalım.

  • Paketli gıdalardan uzak duralım. Hazır (fast-food) yiyecekler yerine kendi yemeğimizi kendimiz pişirelim.

  • Her yere araba ile gitmek yerine kısa mesafeler için yürümeyi tercih edelim, bisiklet kullanalım, bisiklet kullanımını teşvik edelim.

  • Su ve enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım.

  • Atıklarımızı ayrıştıralım, geri dönüşüme önem verelim.

  • Meyve ve sebze artıklarımızı kompost yaparak gübre haline getirelim” Dedi. Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SAĞLIK Haberleri

Başlık Tarih
 
​Altınova Festivalinde aşı yapıldı02 Ağustos 2021
Sağlıkçılar zam istediler30 Temmuz 2021
​İstanbul da Müsilaj konuşuldu16 Temmuz 2021
Akademisyen sigarayı bıraktı11 Temmuz 2021
30 Ambulans ile 15 bin vakaya gittik07 Temmuz 2021
Artık Psikolog ücretsiz07 Temmuz 2021
​Genel Cerrah Yalova da göreve başladı24 Haziran 2021
​Belediyeden müsilaj mesaisi15 Haziran 2021
Kızılay, yardımseverliğin simgesidir16 Haziran 2021
Pandemi de çocuklar eğlendi12 Haziran 2021
​Yeşilay Eğitimlerine Başlıyor16 Haziran 2021
YALOVA DA AŞI MERKEZLERİ AÇIKLANDI10 Haziran 2021
YALOVA DA 53 m3 DENİZ SALYASI TEMİZLENDİ10 Haziran 2021
MUSİLAJ İLE SAVAŞA DEVAM13 Haziran 2021
MÜSİLAJI HAPSEDEREK TEMİZLİYORLAR16 Haziran 2021
Çiftlikköy de katı atıkın yarısı ödenecek08 Haziran 2021
7 köpeği zehirleyip öldürdüler07 Haziran 2021
Marmara Denizi temizlenecek07 Haziran 2021
Tema Müsilajı masaya yatırdı07 Haziran 2021
​PKU LU AİLELER YALNIZ DEĞİLDİR07 Haziran 2021
Çevreyi korumalıyız05 Haziran 2021
​Yalova ya Çocuk cerrahı geldi02 Haziran 2021
Bol bol süt içelim02 Haziran 2021
Sigarayı bırakmak için Yeşilayı arayın31 Mayıs 2021
​Yalova da Beyincik tümörü alındı28 Mayıs 2021
​Sağlıkçı kahramanlara kutlama15 Mayıs 2021
Hemşireleri unutmadılar13 Mayıs 2021
​5 cocuğa 5 Engelli Puset11 Mayıs 2021
Engellilere destek verilmeli11 Mayıs 2021
​Türkiye’ye örnek proje Altınova da11 Mayıs 2021
Engellilerin her zaman yanındayız11 Mayıs 2021
El hijyeni çok önemli07 Mayıs 2021
Altınova da manavlar denetlendi07 Mayıs 2021
Yalova da korona vakaları düşüyor05 Mayıs 2021
Laborantlar unutulmadı29 Nisan 2021
Şimşek Ebeler gününü unutmadı28 Nisan 2021
Yalova da vakalar düşmeye başladı27 Nisan 2021
Yalova da Hastaneden indirim25 Nisan 2021
Tatar tam kapanma istedi21 Nisan 2021
​Yoğun bakımın yarısı doldu20 Nisan 2021
Korona Yalova da rekor kırdı19 Nisan 2021
İFTARDAN SONRA AŞI OLABİLİRSİNİZ20 Nisan 2021
​Fırınlara denetim yapıldı18 Nisan 2021
Doktor Yakut görev başında14 Nisan 2021
​Yalova da Biontech aşısı yapılıyor13 Nisan 2021
​Cuma Namazı çıkışı aşılama yapıldı10 Nisan 2021
Eğitimciler öncelikle aşılanmalı09 Nisan 2021
Abi kardeş Koronadan öldü06 Nisan 2021
Sigara Alkol kanser yapar01 Nisan 2021
Yalova da kafeler halı sahlar için yeni kararlar31 Mart 2021
Korona hastası Yalova da intihar etti31 Mart 2021
Yalova ya yeni kalp doktoru29 Mart 2021
​Okullarda Korona Riski yok mu?29 Mart 2021
Yalova da yeni kısıtlama geldi26 Mart 2021
Altınova Zabıtadan sıkı denetim26 Mart 2021
Yalova da Polis kapı kapı uyarıyor25 Mart 2021
Yalova da Nefrektomi ameliyatı yapıldı24 Mart 2021
Hastane çalışanlarına plaket23 Mart 2021
Yalova da Korona virüs durdurulamıyor21 Mart 2021
Down Sendromlular saf ve sevgileri sonsuzdur21 Mart 2021
​Yeşilay Yalova proje üretiyor18 Mart 2021
Psikiyatri doktoru geldi18 Mart 2021
Kırmızı Yalova da Korona denetimi yapıldı17 Mart 2021
YALOVA KORONADAN KIPKIRMIZI OLDU16 Mart 2021
Ak Partiden Tıp bayramı kutlaması15 Mart 2021
Vekil Akyol Sağlıkçıları unutmadı15 Mart 2021
Ülkücülerden Sağlıkçılara tebrik15 Mart 2021
Doktor Oral meslektaşlarını unutmadı14 Mart 2021
​Yeni hastane Ekim ayında açılıyor14 Mart 2021
Ak Parti kan verdi13 Mart 2021
​Erzurumlular kan verdi13 Mart 2021
Yalova ya 4 Ambulans geldi09 Mart 2021
Gıdacılara dinamik denetim09 Mart 2021
Erzurumlular Kan bağışına davet etti08 Mart 2021
Termal de denetimler yapılıyor08 Mart 2021
YALOVA DA KORONA SAYISI PATLADI07 Mart 2021
Yeşilay’a Destek Sürüyor04 Mart 2021
​Doktora ahde vefa03 Mart 2021
YENİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI GELDİ03 Mart 2021
​Yeşilay Misafirlerini Ağırlıyor03 Mart 2021
Yalova da Covid19 artıyor02 Mart 2021
Genç Fenerliler Kan verdi28 Şubat 2021
Devlet hastanesine yeni doktor geldi25 Şubat 2021
GönülDer üyelerinden kan bağışı geldi24 Şubat 2021
Engelli gençler Pul kursunu bitirdi24 Şubat 2021
Konuşarak beyin ameliyatı oldu24 Şubat 2021
Beşir Derneğinden kan bağışı kampanyası23 Şubat 2021
KEDİ VE KÖPEKLERE DERİALTI MİKROÇİP UYGULANACAK22 Şubat 2021
Yalova da Şap aşısı başladı17 Şubat 2021
Yalova da beyin tümör ameliyatı yapıldı16 Şubat 2021
Yalova da Koronavirüs sayıları açıklandı16 Şubat 2021
Genç Kızılay Yalova da sahada15 Şubat 2021
Çınarcık ta Yavru köpekler kurtarıldı14 Şubat 2021
Yalova da çevreyi kirletenlere ceza yağdı11 Şubat 2021
Yalova da 2 Faz aşı başladı11 Şubat 2021
COVID-19 'U CİDDİYE ALALIM27 Aralık 2020
Toplu taşımaya ücretsiz ilaçlama23 Aralık 2020
Termal kaplıcaları kapatıldı08 Aralık 2020
Ak Partiden Tutuk'a geçmiş olsun09 Aralık 2020
Sağlık kuruluşları dezenfekte edildi11 Aralık 2020
​SİLPAGAR DAN FİLYASYON EKİBİNE DESTEK18 Aralık 2020
Yeşilay Yalova şubesinden büyük başarı 11 Aralık 2020
Silpagar vatandaşları uyardi08 Aralık 2020
Çınarcık ta HES kodu başladı03 Aralık 2020
Maskeni tak tabelası asıldı03 Aralık 2020
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ KORONA OLDU19 Kasım 2020
Yalova belediyesi seferleri kaldırdı16 Kasım 2020
Yalovaspor takımı Covid19 oldu14 Kasım 2020
Karantinadakiler Özel araç kullanabilecek13 Kasım 2020
Lösemiyi yendi koltuğa oturdu12 Kasım 2020
Kuaförlere Korona denetimi11 Kasım 2020
Tübitak Hersek plajını temizledi06 Kasım 2020
Çınarcık belediye başkanı da Korona oldu06 Kasım 2020
Kaytazdere belediye başkanı Korona oldu31 Ekim 2020
Sağlıkçılar yeter dedi30 Ekim 2020
Radyoloji sevisi açıldı22 Ekim 2020
Chp il başkanına Korona şoku20 Ekim 2020
Akkim de Covid19 belgesi aldı19 Ekim 2020
​Çiftlikköy’de rutin kovid19 denetimleri sürüyor02 Ekim 2020
Taşköprü de Balıkları kanalizasyon öldürdü14 Eylül 2020
Koronayı 2 defa yendi babasını kaybetti29 Ağustos 2020
Yalova Sağlık Turizminde marka olacak27 Ağustos 2020
Çiftlikköy de Kovid 19 denetimi yapıldı19 Ağustos 2020
Altınova Kaymakamından COVID-19 denetimi15 Ağustos 2020
En kapsamlı Covid19 denetimi yapıldı08 Ağustos 2020
Yalova da 14 cami dezenfekte edildi28 Temmuz 2020
YALOVA’DA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR12 Temmuz 2020
Yalova da müzeler dezenfekte edildi07 Temmuz 2020
Özel Eğitim kampüsünü inceledi03 Temmuz 2020
Yalova Üniversitesi Doğal Dezenfektan Üretti01 Temmuz 2020
BAŞHEKİM RECEP HACI GERİ DÖNDÜ05 Haziran 2020
İlk arıtma tesisini biz yaptık04 Haziran 2020
O nefes sana lazım olacak31 Mayıs 2020
Ak Partiden Oral'a tebrik29 Mayıs 2020
Yalova Yeşilay da görevler değişti22 Mayıs 2020
Korona ile savaşı kazanacağız18 Mayıs 2020
Yalova Memur-Sen üyeleri kan verdi18 Mayıs 2020
Kuaför ve Berberler dezenfekte oldu09 Mayıs 2020
Kaplumbağaya sağlık operasyonu06 Mayıs 2020
Ak Parti Yalova'da gözardı diyor05 Mayıs 2020
​YALOVA İÇİN NELER YAPTINIZ05 Mayıs 2020
Yalova rehavete kapılmasın05 Mayıs 2020
Armutlu sineklere karşı ilaçlandı04 Mayıs 2020
Kaytazdere 'de atıklar kutuya atılacak02 Mayıs 2020
Yalova Sağlık il Müdürü Korona hastalarını ziyaret etti02 Mayıs 2020
​Zabıta Fırınları denetliyor25 Nisan 2020
​Altınova Sağlık çalışanlarına Çilek23 Nisan 2020
Altınovada 19 Nisan 2020
KOVİD 19 OLAN ABAY AİLESİ TABURCU OLDU18 Nisan 2020
Yalova'da Kovidden kaç kişi iyileşti16 Nisan 2020
Altınova tamamen ilaçlanıyor15 Nisan 2020
Yalova’da 3 Hasta Koronayı yendi13 Nisan 2020
Çiftlikköy'de Terapist görevde09 Nisan 2020
Akkök Holdingden 1 buçuk milyon lira destek08 Nisan 2020
Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı07 Nisan 2020
Altınova 'da dezenfekte noktaları kuruldu06 Nisan 2020
Lavra yuvaları ilaçlandı01 Nisan 2020
Koronaya okullarda savaş açtı28 Mart 2020
Gemilere Korona karantinası yapılıyor30 Mart 2020
Gönüllü Karantina yapalım29 Mart 2020
ÇİFTLİKKÖY’DE PAZARYERİNE KORONA DÜZENLEMESİ29 Mart 2020
DEZENFEKTAN OTOMATLARI KONULDU28 Mart 2020
PAZARCILARA MASKE VE ELDİVEN DAĞITTI28 Mart 2020
Altınova’da yollar pırıl pırıl27 Mart 2020
Altınova Belediyesinde termal kameralı önlem27 Mart 2020
DowAksa’nın Önceliği Sağlık27 Mart 2020
Koronavirüs ile mücadele devam ediyor25 Mart 2020
YALOVA ÜLKÜ OCAKLARI YAŞLILARIN HİZMETİNDE23 Mart 2020
Yaşlılara kolonya dağıtılıyor23 Mart 2020
Parti binaları virüse karşı ilaçlandı23 Mart 2020
Yalova ilaçlanıyor23 Mart 2020
​YAKAB’ta dezenfekte çalışmaları yapıldı23 Mart 2020
Altınova’da her yer ilaçlanıp kireçleniyor23 Mart 2020
Zabıtadan koronavirüs bilgilendirmesi23 Mart 2020
​Altınova’da her yer ilaçlanıyor20 Mart 2020
Vali Erol'dan Korona için uyardı19 Mart 2020
SUBAŞINDA DEZENFEKSİYON YAPILDI19 Mart 2020
Yalova Terminali ilaçlandı19 Mart 2020
Belediye fırsatçıları denetliyor18 Mart 2020
Korona virüs denetimi yapıldı17 Mart 2020
HERKES EVİNE SAĞLIKÇILAR GÖREVE17 Mart 2020
Altınova Kamu binaları ilaçlanıyor16 Mart 2020
Sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var14 Mart 2020
Altınova Belediyesi herşeyi iptal etti13 Mart 2020
Doktor Oral meslektaşlarını tebrik etti13 Mart 2020
LİMAK ENERJİ KORONA VİRÜSÜNE ÖNLEM ALDI13 Mart 2020
Altıova 'da Korona temizliği13 Mart 2020
Başkan Tutuk koronavirüs önlemi almaya başladı11 Mart 2020
ÇİFTLİKKÖY’DE İLAÇLAMA YAPILIYOR11 Mart 2020
Türkiye şampiyonu Çiftlikköyden11 Mart 2020
Whatsapp Gıda İhbar hattı açıldı11 Mart 2020
Yeşilay Muhtarlardan destek alacak10 Mart 2020
Bağımlılığa savaş açtık06 Mart 2020
Yeşilay 100 yaşında Nice Sağlıklı Nesillere27 Şubat 2020
Kuduz aşı kampanyası başlattı26 Şubat 2020
Kalp sağlığı önemli18 Şubat 2020
​SAĞLIK İL MÜDÜRÜ HAFTAYA GELİYOR17 Şubat 2020
Subaşı ilaçlandı11 Şubat 2020
İzleme ve Denetim yapılıyor31 Ocak 2020
Yaşlı ve engelliler kaliteli bakılacak31 Ocak 2020
​Kanserde farkındalık semineri 4 Şubat’ta29 Ocak 2020
Yalova'da İleri Yaşam Merkezi kuracağız28 Ocak 2020
YOSK BASKETBOLDA BATMAN'A FARK ATTI27 Ocak 2020
Beyaz Baston eğitimi aldılar22 Ocak 2020
​Yeşilay Yalova Türkiye’nin Her Yerinde17 Ocak 2020
Yeşilay yarışması başlıyor15 Ocak 2020
ORGANLARINI BAĞIŞLADI21 Aralık 2019
​Altınovada Kantinler mercek altında17 Aralık 2019
Yeşilay’dan Oral’a ziyaret10 Aralık 2019
Engelliler dengeli beslenmeli10 Aralık 2019
ENGELİ ENGELLE HAYATI DENGELE06 Aralık 2019
ÇİFTLİKKÖY’DE “BAŞARIYLA ENGEL YOK” PANELİ 05 Aralık 2019
BEYAZAY ŞUBESİ ENGELLİLER GÜNÜ ATLETİZM ŞAMPİYONASI05 Aralık 2019
BEYAZAY’DAN 3 ARALIK’A ÖZEL PROGRAMLAR05 Aralık 2019
başkan Oral Altınovada engellileri unutmadı05 Aralık 2019
KAŞIKÇI ​BURSA 'YA ATANDI03 Aralık 2019
Obezite eğitimi aldılar27 Kasım 2019
​Yeşilay’ın Önemi Her Geçen Gün Artıyor23 Kasım 2019
Altınovalı’lar kan bağışladı22 Kasım 2019
​Kantincilere hijyen eğitimi verildi22 Kasım 2019
Çiftlikköy Belediye personeli diyet yapacak11 Kasım 2019
TUFAG Cerebral Palsy'li Bireyler İçin Koştu07 Kasım 2019
​YALOVA MEMUR-SEN’DEN TÜRKİYE ÖRNEK OLACAK ENGELLİ İSTİHDAMI ÇALIŞTAYI06 Kasım 2019
Her okula Yeşilay05 Kasım 2019
Teşhis meme kanserini önler01 Kasım 2019
Yalova da Nükleer tatbikat01 Kasım 2019
Herkes bağımlı olabilir25 Ekim 2019
Armutlu Sağlık tesisleri açıldı24 Ekim 2019
Bir Veli Bir Çocuk Milli Bilince Yolculuk23 Ekim 2019
Çınarcık'ta Gıda denetimleri sürüyor22 Ekim 2019
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI19 Ekim 2019
özel gençler Termali gezdi21 Ekim 2019
​6 EKİM DE YEŞİL IŞIK YAK05 Ekim 2019
Koş Yürü Oyna Sağlıklı Yaşa04 Ekim 2019
Hareketsizlik çocukları hasta ediyor04 Ekim 2019
Kalbinizi ödüllendirin27 Eylül 2019
YOL HARİTASI BELİRLEDİLER25 Eylül 2019
Yalova da Öğrenciler çöp topladı21 Eylül 2019
Okul beslenmesi çok önemli14 Eylül 2019
Kantinler denetim altında12 Eylül 2019
Okul dışı gıda ürünlerine dikkat12 Eylül 2019
Anne ve babalar çocukları takip edin09 Eylül 2019
Sağlıklı okullar ödül aldı06 Eylül 2019
Şap aşılaması başlatıldı04 Eylül 2019
13 kişi Çiftlikköydeki AVM'de zehirlendi10 Ağustos 2019
SOLUMUN CİHAZINI BAĞATAR ALIYOR 10 Ağustos 2019
Gıda zehirlenmelerine dikkat07 Ağustos 2019
Yeşilay Yalova çalışıyor05 Ağustos 2019
Vali Erol sağlık kurumlarını inceledi05 Ağustos 2019
Kuveytliler Tıp merkezi kuruyor30 Temmuz 2019

Anasayfa | KÜNYE | İLETİŞİM | Gazeteler |
reklam
CH